Zápis do MŠ 2019

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 / 2020 -  Mateřská škola                   
Ostrava-Martinov, příspěvková organizace

1. Dny zápisu - zahájení správního řízení:

2. 5. 2019v době od 7h do 12.30h., osobně v budově školy, v ředitelně.
                                S sebou rodný list a očkovací průkaz dítěte, OP zákonného
                                zástupce, který o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání žádá. 

 
2. Průběh řízení - odevzdání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

          10. 5. 2019 - v době od 7h do 12h., osobně v budově školy, v ředitelně.

Beru na vědomí, že dne 10. 5. 2019 jsem povinen-a odevzdat vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Při odevzdání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání mi bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude má žádost vedena ve správním řízení.
Následujícím dnem, tj. 11. 5. 2019 začíná lhůta pro správní řízení ve věci Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Beru na vědomí, že v době od 11. 5.  - 24. 5. 2019 mám právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, ( dle §38 odst.1správního řádu). Po tomto datu bude vydáno rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a zveřejněno na veřejně přístupném místě: veřejná deska MObM, web školy.


3. Ukončení správního řízení– vydání rozhodnutí ve věci /do 30-ti dnů od odevzdání žádosti o přijetí/.
       

  KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
                                         NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020  


Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z níže uvedených kritérií:
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné - dítě vždy přijato


2. Postupný nárok dětí na předškolní vzdělávání:
• Dovršení 4 let věku k 1. 9. 2019 – dle data narození                10 bodů
• Dovršení 3 let věku k 1. 9. 2019 – dle data narození                  5 bodů
• Dovršení 2 let věku do 31. 8. 2019 – dle data narození              0 bodů
• Děti 4 leté a mladší z jiných obcí – dle data narození                 1 bod  /trvalé bydliště mimo SMO /    

3. MŠ již navštěvuje sourozence                                                                      10 bodů

4. Děti cizinců doloží potvrzení o místě pobytu /např. nájemní smlouvu/ a budou posuzovány dle stanovených kritérií       

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Účinnost od 2. 5. 2019,     Ostravě – Martinově dne: 28. 3. 2019        Ředitelka: Lenka Vítková