Pro rodiče


                             Uzavření MŠ Ostrava - Martinov ve školním roce 2018/2019 v období hlavních prázdnin


Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává mateřská škola Ostrava-Martinov, v souladu s §3 Vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJE, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA OD 01.07. 2019 DO 30.08. 2019.
PROVOZ BUDE ZAHÁJEN 02.09. 2019.                                   

Ředitelka školky: Lenka Vítková