Pro rodiče

Informaci k prázdninovému provozu mateřské školy na šk. rok 2020/2021 naleznete zde v přílohách. 

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE OPĚT ZAHÁJEN 12.4.2021 PRO DĚTI S POVINNÝM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VE SKUPINÁCH MAXIMÁLNĚ 15 DĚTÍ.

DÁLE PAK PRO RODIČE VYKONÁVAJÍCÍ NĚKTEROU Z TĚCHTO PROFESÍ:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb 

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

- příslušníci ozbrojených sil

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví 

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2066 Sb., o sociálních službách, ve znění předpisu

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení 

- zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

MANUÁL KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ NALEZNETE V PŘÍLOHÁCH