Pro rodiče


                             Uzavření MŠ Ostrava - Martinov ve školním roce 2017/2018 v období hlavních prázdnin


Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává mateřská škola Ostrava-Martinov, v souladu s §3 Vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJE, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA OD 02.07. 2018 DO 31.08. 2018.
PROVOZ BUDE ZAHÁJEN 03.09. 2018.                                   

Ředitelka školky: Lenka Vítková